top of page

Videotuotannot

Tarjoamme videotuotannon koko elinkaaren aina ideoinnista, tuotantoon, jälkikäsittelyyn ja jakeluun. Oivaltava tarinankerronta ja visuaalinen viestintä videon muodossa on osaamisemme ydin ja intohimo. Tuotantomme skaalautuvat aina tuotannon tarpeiden mukaan.
 

Brändifilmi

Markkinoinnissa käytettävä lyhytelokuvamainen video, esittelee yrityksen arvoja, tuotteita tai palveluita, ja samalla pyrkii vahvistamaan brändin identiteettiä ja tunnettuutta.

Markkinointivideo sosiaaliseen mediaan 

Tuotamme, ideoimme ja toteutamme videokampanjat sosiaaliseen mediaan. Pääpainona TikTok ja Instagram -kampanjat.

Mainosvideo

Perinteiset mainosvideot televisioon, tai online -mainontaan.

Kampanja -ja esittelyvideo

Kampanjavideo voi olla yksittäinen visuaalinan ja informatiivinen video, tai video-kokonaisuus, jossa on mukana sosiaalisen median videoita, sekä valokuvatuotanto.

Musiikkivideo

bottom of page